Go to content

Stichting Pensioenregister

Stichting Pensioenregister stelt persoonlijke pensioeninformatie beschikbaar voor deelnemers via mijnpensioenoverzicht.nl. Het pensioenregister beheert deze informatie en helpt bij de waardeoverdracht van deelnemers met een klein pensioen door de uitvoerders met elkaar te verbinden

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vinden deelnemers alle pensioenen die ze hebben opgebouwd bij hun huidige en vroegere werkgevers. Ze zien welke pensioenuitkering ze kunnen verwachten, inclusief AOW, in drie mogelijke scenario’s: positief, neutraal en negatief. Door deze informatie krijgen deelnemers een realistische verwachting van hun toekomstig pensioen wat hen helpt bij het maken van pensioenkeuzes.

Wij houden toezicht op het Pensioenregister. Ons doel is dat de persoonlijke pensioenbedragen die deelnemers zien op mijnpensioenoverzicht.nl juist, volledig en actueel zijn, en op begrijpelijke wijze worden getoond.

Drie toezichtthema’s

Wij richten ons toezicht op drie thema’s.
  1. Bedrijfsvoering. De Pensioenwet schrijft voor dat er een pensioenregister is ingericht en in stand wordt gehouden. Met ons toezicht monitoren we dat de bedrijfsvoering van het Pensioenregister op orde is.
  2. Gebruikersorgaan. Het Pensioenregister kent een gebruikersorgaan dat is samengesteld uit gebruikers van het platform. Het gebruikersorgaan adviseert het Pensioenregister over onder meer de functionaliteiten en de gewenste doorontwikkeling. Wij monitoren we of het gebruikersorgaan naar behoren functioneert.
  3. Gegevensaanlevering. Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht tijdig pensioengegevens beschikbaar te stellen aan deelnemers via (de website van) het Pensioenregister. Wij monitoren of pensioenuitvoerders dit tijdig doen.