Go to content

Pensioenfondsen

Wij houden toezicht op het gedrag van de ruim 150 pensioenfondsen die Nederland kent. Dat toezicht staat met name beschreven in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Ons toezicht heeft onder meer betrekking op de communicatie van pensioenfondsen met hun deelnemers en de keuzebegeleiding van deelnemers. Artikel 48 van de Pensioenwet speelt hierbij een belangrijke rol: informatie van pensioenfondsen aan deelnemers moet correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig zijn. Ook houden wij toezicht op de klachtenregeling, het risicopreferentieonderzoek (hoe risicovol willen deelnemers dat hun pensioenfonds belegt), het communicatieplan dat pensioenfondsen speciaal voor de transitie opstellen en opdrachtbevestiging (het informeren van sociale partners over de pensioenregeling en de bijbehorende consequenties).