Go to content

Verwijzingstabellen prospectus

Een conceptprospectus dat ter goedkeuring aan de AFM wordt aangeboden moet vergezeld gaan van de toepasselijke ingevulde verwijzingstabellen.

De toepasselijke verwijzingstabellen zijn afhankelijk van het type effect en type onderneming. Afhankelijk van de specifieke effecten kunnen ook andere combinaties van verwijzingstabellen worden toegepast of geëist. Over het algemeen moet een prospectus vergezeld gaan van een verwijzingstabel voor het registratiedocument (met informatie over de uitgevende instelling) en een verwijzingstabel voor de verrichtingsnota (met informatie over de effecten).

De verwijzingstabellen zijn gebaseerd op de Prospectusverordening 2017/1129 en de Bijlagen van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980. Deze Bijlagen bevatten de vereisten voor de informatie die in het prospectus moeten worden opgenomen. In de verwijzingstabellen dient aangegeven te worden waar de betreffende verplichte informatie in het prospectus is opgenomen.

Overzicht

Registratiedocumenten

Verrichtingsnota’s

Aanvullende in het prospectus op te nemen informatie

EU-groeiprospectus

Overige categorieën van informatie

  • Bijlage 28: Lijst van aanvullende informatie in definitieve voorwaarden (geen verwijzingstabel beschikbaar)
  • Bijlage 29: Lijst van gespecialiseerde uitgevende instellingen (geen verwijzingstabel beschikbaar)

EU-herstelprospectus

Gespecialiseerde uitgevende instellingen

Op dit moment zijn onder de Prospectusverordening geen verwijzingstabellen voor gespecialiseerde uitgevende instellingen beschikbaar. De verwachting is dat op termijn vervangende vereisten gepubliceerd worden. Zoals uitgelegd Q2.1 van de ESMA Q&A van 12 juli 2019, kunnen tot die tijd de reeds bestaande bijlagen onder de oude Prospectusverordening 809/2004 gebruikt worden.

Overzicht (Engels)

Registration documents

Securities notes

Additional information to be included in the prospectus

EU growth prospectus

Other categories of information

  • Annex 28: List of additional information in final terms (geen verwijzingstabel beschikbaar)
  • Annex 29: List of specialist issuers (geen verwijzingstabel beschikbaar)

EU recovery prospectus