Go to content

Data-uitvraag OOB-accountantsorganisaties

De AFM vraagt accountantsorganisaties met een OOB-vergunning om jaarlijks bepaalde gegevens op te sturen.

Aanleveren gegevens met vragenlijsten

Deze vragenlijsten vindt u aan de rechterkant van deze pagina, en zijn op AO-niveau en het wettelijke controleniveau - inclusief aggregatieniveau. De vragenlijsten zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. U slaat de ingevulde Nederlandse vragenlijst op als XML-databestand. Het bestand stuurt u op via ons AFM Portaal, en u bewaart een versie van de vragenlijst in Excel in uw eigen archief. Gebruik bij het invullen onze Aanleverspecificatie. Daarin vindt u gedetailleerde instructies over de Excel-vragenlijst en over het opsturen van de informatie.

Waarom vragen we deze informatie op?

Met de informatie over uw wettelijke controles verkrijgen wij inzicht over uw organisatie en activiteiten. Onze toezichtaanpak kan namelijk per OOB-accountantsorganisatie verschillen en stemmen we af op de schaal, activiteiten en risico's bij een accountantsorganisatie. We formuleren hiermee risicohypotheses en risico-indicatoren, bepalen de informatiebehoefte en verzamelen en ontsluiten data. Hiermee kunnen we risico’s systematisch monitoren, begrijpen en effectief aanpakken. Deze inzichten heeft de AFM nodig om de aan haar in artikel 48a Wta en artikel 26 Audit-Verordening opgedragen taak goed uit te voeren.

Vragen?

Heeft u vragen over onze uitvraag, de daarin opgenomen persoonsgegevens, of de aggregatielijst? Wij verwijzen u graag naar onze de bijlagen op de rechterpagina. Heeft u dan nog meer vragen? Stuur die dan naar wta@afm.nl.