Go to content

Norm volmachtbeloning

Voor aanbieders, gevolmachtigde agenten of ondergevolmachtigde agenten geldt per 1 januari 2012 dat zij geen commissies meer mogen betalen of ontvangen die afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de klant.

Wat betekent dat voor u als financiële dienstverlener?

De norm voor passende volmachtbeloning betekent dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de werkzaamheden van de gevolmachtigde agent en de beloning die aan die gevolmachtigde agent wordt verschaft. De AFM heeft door middel van een interpretatie nadere invulling gegeven op de passende volmachtbeloning.

Een belangrijk onderdeel binnen deze interpretatie is het afschaffen van productie- en omzetgerelateerde beloningen en het niet langer toestaan van rendementsbeloningen. Zulke beloningen kunnen leiden tot ongewenste sturing en garanderen geen redelijke verhouding tussen beloning en werkzaamheden. In de interpretatie wordt het verrichtingentarief aangemerkt als een toekomstvast beloningsmodel.