Go to content

Verkrijgbaar stellen en deponeren

Beursgenoteerde ondernemingen met aandelen op een gereglementeerde markt in de Europese Unie moeten hun jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen. Als Nederland de lidstaat van herkomst is, moeten ze deze ook deponeren bij de AFM.

Moment van verkrijgbaar stellen en deponeren

Uw jaarlijkse financiële verslaggeving moet u binnen 4 maanden na het einde van het boekjaar algemeen verkrijgbaar stellen en gelijktijdig deponeren bij de AFM. De jaarrekening hoeft dan nog niet vastgesteld te zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uw halfjaarlijkse financiële verslaggeving moet u binnen 3 maanden na het eerste halfjaar algemeen verkrijgbaar stellen en gelijktijdig bij de AFM deponeren.

Als u uw financiële verslaggeving niet tijdig algemeen verkrijgbaar stelt of deponeert, riskeert u een aanwijzing, last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Wijze van verkrijgbaar stellen

U moet uw financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen via een persbericht die een snelle en doeltreffende manier van openbaar maken garandeert. Het persbericht moet verwijzen naar uw website, waar de informatie volledig toegankelijk is.

Wijze van deponeren bij de AFM

U deponeert uw (half)jaarlijkse verslaggeving bij de AFM via ons AFM Portaal. De gegevens worden daarna opgenomen in ons openbare register. U moet daarbij uw jaarlijkse verslaggeving digitaal openbaar maken volgens het European Single Electronic Format (ESEF).

Jaarverslag opmaken in digitaal format ESEF

U moet het digitaal format ESEF gebruiken voor het beschikbaar stellen van uw jaarlijkse financiële verslaggeving. ESEF maakt de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen toegankelijker en beter vergelijkbaar.

Uw externe accountant moet een controle uitvoeren van de jaarrekening zoals die is opgesteld, inclusief de technische opmaak volgens de ESEF-vereisten. Dit is een onderdeel van de wettelijke controle en de accountant rapporteert daarover in de controleverklaring. Naar de ESEF-handleiding van Europees toezichthouder ESMA.

Deponeren vastgestelde jaarrekening bij Handelsregister via de AFM

Als Nederlandse vennootschap moet u de jaarrekening (inclusief het bestuursverslag en de overige gegevens) binnen 5 dagen deponeren bij de AFM nadat deze is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dat doet u in het formaat waarin deze is vastgesteld door de algemene vergadering, via ons AFM Portaal. Stuur daarbij ook het KvK-invulformulier mee. Wij sturen de vastgestelde jaarrekening binnen 3 dagen door naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Is uw jaarrekening niet binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar vastgesteld? Dan moet u dat bij ons melden. Stuur daarvoor een e-mail naar annual.report@afm.nl.

Uitsluitend notering buiten de EU?

Nederlandse ondernemingen waarvan geen effecten zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt binnen de Europese Unie moeten hun jaarrekening rechtstreeks deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.