Go to content

ESEF-vereisten en taxonomie

Effectenuitgevende instellingen moeten voor boekjaren vanaf 1 januari 2021 hun jaarverslag digitaal openbaar maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF).

Verslaggeving opmaken volgens ESEF-vereisten en taxonomie

U voorziet uw primaire financiële overzichten van XBRL-tags. Dit proces heet ‘tagging’. Daarvoor maakt u gebruikt van de ESEF-taxonomie. In de taxonomie staat gedetailleerd beschreven wat de betekenis is van de tag. U moet die tag uit de taxonomie kiezen die het best omschrijft wat het getal in het overzicht voorstelt.
 
De ESEF-taxonomie is gebaseerd op de IFRS-taxonomie zoals uitgegeven door de IFRS Foundation en door ESMA voorzien van een aantal uitbreidingen. Deze taxonomie is opgenomen in de RTS en wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast is het voor uitgevende instellingen mogelijk om haar eigen uitbreidingen op de taxonomie te maken als dat tot een beter inzicht voor de gebruiker leidt. Deze uitbreidingen moeten wel volgens een aantal voorgeschreven regels worden verankerd in de ESEF-taxonomie.
 
Bij het taggen van de toelichting maakt u gebruik van block tags. Hiermee worden hele alinea’s voorzien van een tag. De in de alinea’s opgenomen getallen en tabellen krijgen dan niet apart ook nog een tag.Technische eisen waaraan verslaggevingsdocument moet voldoen

Bij het deponeren van uw verslaggeving in ESEF moet het document minimaal voldoen aan de volgende technische eisen:

 
  • Er mag geen executable code aanwezig zijn (zie Guidance 2.5.1 ESEF Reporting Manual)
  • Het LEI-nummer moet in de juiste opmaak aanwezig zijn (zie Guidance 2.1.1 ESEF Reporting Manual)
  • Het bestand mag niet groter zijn dan 100 MB
  • Het bestand moet de juiste XML/XHTML/iXBRL-specificatie hebben
  • Het ZIP-bestand moet in overeenstemming zijn met de Taxonomy Package specification (zie Guidance 2.6.1 ESEF Reporting Manual)
Als uw bestand niet voldoet aan één van deze eisen, dan leidt dat tot een (FATAL) ERROR en wordt het bestand geweigerd. Wij vragen vooral aandacht voor de Taxonomy package specification. Over het boekjaar 2021 was dat de voornaamste reden waarom deponeringen geweigerd werden.

 

Wat heeft u aan het validatierapport?

Als u uw verslaggeving deponeert, wordt er mogelijk een validatierapport gegenereerd. Ook als uw deponering geaccepteerd wordt. Het validatierapport wordt dan ter informatie aangeboden. U kunt uw deponering hiermee verder verbeteren. Houd er wel rekening mee dat wij naar aanleiding van uw deponering mogelijk vragen stellen over uw verslaggeving in het kader van ons doorlopend toezicht.
 
Treft u een waarschuwing (WARNING) aan in het validatierapport? Dat betekent dat de validatie niet kan bepalen of de aangetroffen afwijking daadwerkelijk een fout is. Een voorbeeld hiervan is de waarschuwing xbrl.efr.esef.esma.missingMandatoryMarkups. Dat is mogelijk geen fout, maar betekent alleen dat u misschien nog een tag moet aanbrengen als een bepaald gegeven ook daadwerkelijk in de jaarrekening aanwezig is. Als dat gegeven niet in de jaarrekening staat, hoeft u de tag ook niet aan te brengen.
 
Treft u een fout (ERROR) aan in het validatierapport, terwijl uw deponering wel is geaccepteerd? Afhankelijk van het type fout kan dit leiden tot nader onderzoek.
 

ESEF-rapportagehandleiding (reporting manual)

Raadpleeg de ESEF reporting manual van ESMA voor hulp bij het opmaken van uw verslaggeving in ESEF. De rapportagehandleiding is een leidraad bij het genereren van Inline XBRL-instancedocumenten. Bekijk ook een reeks veelgestelde vragen door de Europese Commissie over de ESEF-verplichting.

Software testen met conformance suites

ESMA heeft haar zogeheten conformance suites gepubliceerd om te helpen bij de implementatie van verslaggeving volgens het ESEF-format. Deze testsuites vormen uitstekende tools voor softwareleveranciers om na te gaan of hun software voldoet aan de technische vereisten die staan in de Regulatory Technical Standards on ESEF of RTS.