Betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) toetst deze personen op betrouwbaarheid en/of geschiktheid als zij bij een financiële onderneming aantreden.

Ga voor meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers naar de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.