Go to content

Vergunning

Iedereen die in Nederland verzekeringsactiviteiten verricht, heeft daarvoor een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt voor alle soorten verzekeraars: schade-, levens-, natura-uitvaart- en herverzekeraars. Meer informatie over het aanvragen van een vergunning of vrijstelling als verzekeraar vindt u op de website van DNB.

Een verzekeraar met een vergunning van DNB mag op grond van de Wet op het financiële toezicht (Wft) de volgende financiële diensten verlenen, voorzover het hen ingevolge die vergunning is toegestaan. Er is dan geen aparte vergunning van de AFM nodig:

  • Adviseren over verzekeringsproducten waarvoor de vergunning is verleend (art. 2:75, eerste lid en art. 2:76, eerste lid aanhef en onder a Wft); 
  • Bemiddelen in verzekeringsproducten waarvoor de vergunning is verleend (art. 2:80, eerste lid en art. 2:81, eerste lid aanhef en onder a Wft);
  • Herverzekeringsbemiddelenin verzekeringsproducten waarvoor de vergunning is verleend (art. 2:86, eerste lid en art. 2:87, aanhef en onder a Wft); 
  • Optreden als (onder)gevolmachtigd agentin verzekeringsproducten waarvoor de vergunning is verleend (art. 2:92, eerste lid en 2:93, aanhef en onder a Wft); 

De AFM neemt (her)verzekeraars in haar register op met een overzicht van de financiële diensten die verleend mogen worden.