Go to content

Banken

Financiële ondernemingen vallen onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.