Nazorg beleggingsverzekeringen

Adviseurs en bemiddelaars hebben een belangrijke rol bij het herstel van het vertrouwen in de financiële sector in het algemeen en in het bijzonder bij de ondersteuning van klanten met een beleggingsverzekering. Ook na de afronding van het activeringstraject moet u ervoor zorgen dat u uw klanten met een beleggingsverzekering helpt bewuste keuzes te maken en de mogelijkheid biedt de verzekering aan te passen.

Financiële toekomst

Een beleggingsverzekering is voor veel consumenten een belangrijk onderdeel van hun financiële toekomst. Vaak is een beleggingsverzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van een hypotheek of als een aanvulling op het pensioeninkomen. Door mogelijk te hoge kosten, het gebruik van hoge rekenrendementen en tegenvallende beleggingsrendementen kan het opgebouwde bedrag in de praktijk echter tegenvallen en misschien in de toekomst leiden tot financiële problemen. Consumenten moeten daarom doorlopend blijven controleren of de beleggingsverzekering nog past binnen de financiële situatie.

Doorlopende nazorg

Het is belangrijk dat u uw klanten met een beleggingsverzekering doorlopend in de gelegenheid stelt een bewuste keuze te maken over zijn beleggingsverzekering. Dit is nodig om te voorkomen uw klanten later voor onaangename financiële verrassingen komen te staan.

Verantwoordelijkheden verzekeraars

Ook na de afronding van het activeringstraject zijn er mensen met een beleggingsverzekering die (later) niet aansluit bij zijn verwachtingen. Degene kan dus nog steeds financieel kwetsbaar zijn. Dit hangt af van zijn persoonlijke situatie, zoals woonlasten, inkomsten en pensioen. Het is belangrijk dat iemand ook na activering bij zijn verzekeraar terecht kan. Daarom is met verzekeraars afgesproken dat zij zich blijven inspannen om de situatie van hun klanten te verbeteren.

Afspraken
1. Verzekeraars blijven klanten met een beleggingsverzekering ondersteunen als klanten dat willen.
2. Als de verwachte aangroei in vermogen van een polis lager is dan de toekomstige premie-inleg, dan moet de verzekeraar klanten die eerder niet zijn bereikt of die nog geen weloverwogen keuze hebben gemaakt binnen zes maanden een passende oplossing bieden.
3. De AFM spoort hypotheekaanbieders aan om hun klanten in kaart te brengen waarbij een beleggingsverzekering gekoppeld is aan een aflossingsvrije hypotheek. Als nodig gaan aanbieders de klanten activeren om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.
4. Als een klant zich in een schrijnende situatie bevindt spant de verzekeraar zich in om tot een coulante oplossing te komen.

Rol adviseur is cruciaal

U moet uw klanten met een beleggingsverzekering doorlopend de mogelijkheid bieden om hun beleggingsverzekering aan te passen. De vraag of een klant zijn beleggingsverzekering moet aanpassen en zo ja hoe, is niet gemakkelijk te beantwoorden.

U speelt als adviseur een cruciale rol: u bent namelijk op de hoogte van de totale financiële situatie van uw klant. De AFM verwacht dat u uw klanten doorlopend informeert over de beleggingsverzekering en als gewenst inzicht geeft in de mogelijkheden tot aanpassing van de beleggingsverzekering. Dit is bij uitstek de mogelijkheid om uw toegevoegde waarde als financieel adviseur te laten zien en een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.