Go to content

Meld onbevestigde transacties

Financiële tegenpartijen die OTC-derivaten transacties niet op tijd bevestigen, moeten deze transacties op maandelijkse basis melden. In de melding moeten de transacties opgenomen worden die niet op tijd bevestigd zijn en meer dan 5 werkdagen uitstaan. Dit gerekend vanaf het moment dat ze uiterlijk bevestigd hadden moeten zijn. 
 

Bij wie melden?

Financiële tegenpartijen met een AFM-vergunning moeten deze meldingen doen bij de AFM. Financiële tegenpartijen met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) doen dat bij DNB.

Uiterlijke datum en formulier 

Geef de melding uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van de betreffende maand door. Doe dat met het formulier in de link op deze pagina. Stuur dat naar emir@afm.nl. Gebruik Cryptshare om de bestanden veilig te versturen.