Go to content

Meld geschillen

Financiële tegenpartijen moeten alle geschillen tussen partijen in relatie tot een OTC-derivatencontract, de waardering daarvan, of de uitwisseling van onderpand melden als het gaat om een bedrag of waarde hoger dan 15 miljoen euro en als het geschil minimaal 15 werkdagen duurt.

Waar naartoe sturen?

Financiële partijen met een vergunning van de AFM moeten de geschillenrapportages sturen naar de AFM. Financiële partijen met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) moeten dat doen naar DNB.
 

Formulier

Gebruik het formulier in de link op deze pagina om een geschil te melden. Stuur dat naar emir@afm.nl. Gebruik Cryptshare om de bestanden veilig te versturen.