Go to content

Melden of afmelden overschrijding drempelwaarden

Verordening (EU) 2019/834 tot wijziging van EMIR, EMIR Refit, voorziet in een nieuw regime om te bepalen wanneer financiële tegenpartijen (FC) en niet-financiële tegenpartijen (NFC) onderworpen zijn aan de clearingverplichting.

Wanneer valt een tegenpartij onder de clearingverplichting?

Om onder het nieuwe EMIR Refit-regime te bepalen wanneer tegenpartijen aan de clearingverplichting worden onderworpen, zullen FC's en NFC's beslissen om hun posities in OTC-derivatencontracten al dan niet te berekenen tegen de clearingdrempels:
  • Wanneer een FC of een NFC zijn posities niet berekent tegen de clearingdrempels, wordt hij onderworpen aan de clearingverplichting voor alle OTC-derivatencontracten die betrekking hebben op elke klasse van OTC-derivaten waarvoor de clearingverplichting van toepassing is.
  • Wanneer een FC zijn posities berekent en het resultaat van die berekening de clearingdrempel overschrijdt, wordt de FC onderworpen aan de clearingverplichting voor alle OTC-derivatencontracten die behoren tot elke klasse van OTC-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is (ongeacht het niet overschrijding van de clearingdrempel van elke activaklasse, zie onderstaande tabel over de waarde van clearingdrempels).
  • Wanneer een NFC zijn posities berekent en het resultaat van die berekening de clearingdrempels overschrijdt, wordt de NFC alleen onderworpen aan de clearingverplichting voor de OTC-derivatencontracten in activaklassen waarvan het resultaat van de berekening de clearingdrempels overschrijdt.

Wat is de clearingdrempel?

De clearingdrempel is een bedrag dat is vastgesteld per klasse van OTC-derivatencontracten. Het wordt bepaald door technische reguleringsnormen en zal regelmatig worden herzien na openbare raadpleging. 

Waarde van de clearingdrempels:

  • EUR 1 miljard* voor aandelenderivatencontracten
  • EUR 3 miljard* voor rentederivatencontracten
  • EUR 3 miljard* voor valutaderivatencontracten
  • EUR 3 miljard* voor grondstoffenderivatencontracten en andere
 
* in bruto notionele waarde
 

Kennisgeving

De AFM is aangesteld als toezichthouder voor het EMIR-toezicht op zowel niet-financiële tegenpartijen als op financiële tegenpartijen, voor zover de financiële tegenpartij niet wordt aangemerkt als bank, (her)verzekeraar of pensioenfonds. Deze drie typen financiële tegenpartijen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).
 
Onder het EMIR Refit-regime, wanneer een FC of een NFC zijn posities niet berekent tegen de clearingdrempel, of wanneer het resultaat van de berekening de clearingdrempels overschrijdt, zijn FC's en NFC's verplicht om zowel de AFM als ESMA onmiddellijk op de hoogte te stellen. Deze tegenpartijen zullen vanaf vier maanden na de kennisgeving onderworpen zijn aan de clearingverplichting voor de afgesloten of genoveerde OTC-derivatencontracten. 
  • FC's en NFC's dienen ook de AFM en ESMA te informeren wanneer zij de clearingdrempels niet meer overschrijden.

Hoe notificeert u de AFM en ESMA?

Om zowel de AFM als ESMA te informeren wanneer tegenpartijen de clearingdrempel overschrijden of niet meer overschrijden, dienen FC's en NFC's het notificatieformulier in de link op deze pagina te gebruiken en dit naar EMIR@afm.nl te sturen (gebruik Cryptshare indien gewenst om het bestand beveiligd naar AFM te versturen) en afzonderlijk naar EMIR-notifications@esma.europa.eu

  • Wijzig de structuur van de template file (bijv. aantal bladen, bladnamen) niet.