Aanvragen vrijstelling vanwege intragroepuitzondering

Voor derivatencontracten die binnen een groep gesloten worden, is binnen EMIR een vrijstelling van de verplichting tot centrale afwikkeling en van bepaalde onderdelen van de bilaterale afwikkelingseisen opgenomen.
 
Om een beroep te kunnen doen op deze intragroep uitzondering, moet u een formulier invullen bij de AFM. 
 

Waarheen sturen en formulier

Financiële partijen met een vergunning van de AFM moeten de geschillenrapportages sturen naar de AFM. Financiële partijen met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) moeten dat doen naar DNB.

Formulier

 
Gebruik het formulier in de link op deze pagina om een geschil te melden. Stuur dat naar emir@afm.nl. Gebruik Cryptshare om de bestanden veilig te versturen.