Go to content

Vergunningaanvraag of -uitbreiding

Beleggingsondernemingen hebben een vergunning nodig voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten.

Vergunning aanvragen

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

• geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepaler en commissarissen
• betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
• integere bedrijfsuitoefening
• inrichting van de bedrijfsvoering
• zeggenschapsstructuur
• maatregelen ter bescherming van de rechten van cliënten
• beleid ter voorkoming van belangenconflicten
• minimum eigen vermogen

Kosten en termijn

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken.

Vergunning uitbreiden

Een beleggingsonderneming kan een bestaande vergunning uitbreiden met beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten.

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

• minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soort beleggingsdienst of beleggingsactiviteit waarmee de vergunning wordt uitgebreid;
• de beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe soort beleggingsdienst(en) en/of beleggingsactiviteit(en).

De kosten van een verzoek tot vergunninguitbreiding zijn €10.500.

Uitbreiding nevendiensten

Als een vergunning houdende beleggingsonderneming een (nieuwe) nevendienst wil gaan verlenen, dan moet dit gemeld worden aan de AFM. Hieronder volgt een korte opsomming van de verschillende nevendiensten.

Nevendiensten:

a. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten;
b. verstrekking van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in financiële instrumenten te verrichten;
c. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden;
d. valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
e. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse;
f. dienst in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
g. beleggingsdienst of -activiteit alsmede nevendienst die verband houden met de onderliggende waarde van de financiële instrumenten.

Deze nevendiensten mogen uitsluitend verricht worden in combinatie met een vergunning als beleggingsonderneming.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden van een nevendienst.