Go to content

Aanmelden of afmelden Europees paspoort

Als een beleggingsonderneming grensoverschrijdend diensten wil gaan verlenen in een of meer andere EU-lidstaten, is daarvoor een Europees paspoort nodig.

Aanmelden

Als u binnen de Europese Unie grensoverschrijdende diensten wilt verlenen, vraagt u door middel van een notificatieformulier een Europees Paspoort aan. Wanneer één of meer bijkantoren worden geopend in het land waar de diensten worden aangeboden, dan moet u dat apart aanvragen. Een beleggingsonderneming mag grensoverschrijdend alleen beleggingsdiensten aanbieden die binnen de reikwijdte van de vergunning passen.

De AFM brengt geen kosten in rekening voor het verlenen van een Europees paspoort. Binnen een maand na ontvangst van het notificatieformulier informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de beleggingsonderneming grensoverschrijdend diensten wil gaan verlenen.

Afmelden

Als een beleggingsonderneming geen gebruik meer maakt van een Europees Paspoort, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven. Bij de intrekkingsaanvraag vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht. Als een wijziging op de vergunning plaats vindt, bijvoorbeeld een deelintrekking, dan moet de beleggingsonderneming een nieuw notificatieformulier invullen.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Aanmelden Europees paspoort beleggingsonderneming met bijkantoor

Als een beleggingsonderneming binnen de Europese Unie grensoverschrijdend diensten wil gaan verlenen via een bijkantoor, is daarvoor een Europees Paspoort nodig. Wanneer één of meer bijkantoren worden geopend in het land waar de diensten worden aangeboden, dan moet u dat apart aangeven.

Binnen drie maanden na ontvangst van de notificatie informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de beleggingsonderneming het bijkantoor wil openen. Het bijkantoor mag actief worden na toestemming van de toezichthouder van de ontvangende lidstaat of twee maanden nadat de AFM uw aanvraag heeft doorgezonden aan de toezichthouder van de ontvangende lidstaat.

Aanmelden Europees paspoort voor verbonden agent

Wanneer een bank beleggingsdiensten wil aanbieden een andere lidstaat middels een verbonden agent, dan moet u dat apart aangeven.

Binnen drie maanden na ontvangst van de notificatie informeert de AFM de toezichthouder van de lidstaat waar de bank via een verbonden agent beleggingsdiensten wil aanbieden.

Het aanmelden, afmelden en doorgeven van wijzigingen van Europese paspoorten dient u in via het AFM-Portaal.