Meldplicht voor OOB's

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM melden aan welke accountant of accountantsorganisatie zij een opdracht willen verlenen tot het controleren van de jaarrekening. 

Daarnaast moeten zij melden wanneer een derde partij probeert de keuze voor een accountantsorganisatie of auditkantoor op enigerlei wijze te beperken.