Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is sinds 1 januari 2007 van kracht.

Vier delen

De Wft bestaat uit vier delen:

  • Deel 1: Algemeen
  • Deel 2: Financiële ondernemingen/ activiteiten en diensten van financiële ondernemingen
  • Deel 3: Financiële Markten
  • Deel 4: Overig

Deel 2 bevat de regels waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen bij het verlenen van hun diensten, zoals de regels voor het informeren van consumenten (transparantie) en de zorgplicht van financiële ondernemingen.