Wettelijke normen voor (mede)-ontwikkelaars en distributeurs van verzekeringsproducten

Voor financiële ondernemingen, zoals banken, verzekeraars en tussenpersonen, gelden de wettelijke normen van het Product Approval and Review Proces (PARP) uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de productontwikkelingsnormen uit de Insurance Distribution Directive (IDD), de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie. Onderdeel daarvan is de (rechtstreeks werkende) Gedelegeerde Verordening over producttoezicht en -governance voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs.

Check of u (mede-)ontwikkelaar bent van een financieel product

U bent (mede-)ontwikkelaar als u een rol speelt bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van een verzekeringsproduct voor de markt. Dat is het geval als u autonoom wezenlijke kenmerken of belangrijke onderdelen van een verzekeringsproduct vaststelt. Bijvoorbeeld de dekking, de kosten, het risico, de doelgroep of vergoedings- of garantierechten.

 

Bent u (mede-)ontwikkelaar? Dan gelden voor u de productontwikkelingsnormen voor ontwikkelaars uit het BGfo en de IDD, waaronder de rechtstreeks werkende Gedelegeerde Verordening.

 

U bent geen ontwikkelaar als u uitsluitend een bestaand verzekeringsproduct van een aanbieder als (onder)gevolmachtigde agent of in de rol van tussenpersoon distribueert. Dan bent u enkel distributeur en gelden uitsluitend de normen voor distributeurs. U bent ook geen ontwikkelaar wanneer u als distributeur of tussenpersoon uitsluitend de keuze hebt tussen verschillende varianten van een bestaand product, verschillende contractuele bepalingen of opties, of met de cliënt afspraken kan maken over kortingen op premies of kosten.