Go to content

Aanmelden of afmelden van volmacht

Als u gevolmachtigd of ondergevolmachtigd agent bent, dan geeft u de verzekeraar(s) namens wie u verzekeringsovereenkomsten mag afsluiten op bij de AFM.

Aanmelden

Bij de aanmelding van de verzekeraar moet u een volmachtovereenkomst meesturen.

Ondervolmacht

Als u via een gevolmachtigd agent een ondervolmacht heeft verkregen, dan meldt u de naam van de verzekeraar namens wie u verzekeringsovereenkomsten mag afsluiten aan de AFM. De naam van de gevolmachtigd agent van wie u de ondervolmacht heeft verkregen hoeft u niet te melden.

Model (onder)volmacht

De aan u gegeven (onder) volmacht moet schriftelijk zijn verleend door de verzekeraar met een vergunning van of registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) of door een gevolmachtigd agent die optreedt voor een verzekeraar. De volmacht of ondervolmacht is opgemaakt volgens het model dat in de Uitvoeringsregeling Wft is vastgesteld.

Ingangsdatum volmacht

De AFM houdt als ingangsdatum van de volmacht de ingangsdatum aan die staat vermeld in de volmachtovereenkomst. Als er in de volmachtovereenkomst geen datum wordt vermeld, dan houdt de AFM de ondertekeningsdatum als ingangsdatum van de volmacht aan.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van de verzekeraar. In het register van de AFM wordt de naam van de volmachtgever(s) vermeld bij uw vergunningsinschrijving.

Kosten

Voor de verwerking van deze aanmelding worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

 

Afmelden

Beëindiging van de samenwerking met een volmachtgever geeft door aan de AFM. Deze volmachtgever wordt dan van de vergunning gehaald.

Bevestiging

U ontvangt geen bevestiging van deze afmelding. Mocht de volmacht na twee weken nog in het register staan, neem dan contact op met ons via ondernemersloket@afm.nl. Voor de verwerking worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.