Go to content
""
Nieuws 20/12/23

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder meer niet altijd duidelijk of er sprake is van sparen of beleggen en wat de kosten zijn van het product. Ook is het voor consumenten vaak lastig te begrijpen welke voorwaarden van toepassing zijn voor een bepaald rentepercentage. Dit blijkt uit een korte verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanbieders die met reclame-uitingen actief klanten werven die willen sparen.

In het kort

  • Nieuwe spaaraanbiedingen op de Nederlandse markt
  • Aanbieders moeten wet- en regelgeving naleven
  • Correcte informatie: gaat het om sparen of beleggen
  • Duidelijkheid over Nederlandse of buitenlandse depositogarantiestelsel

Nieuwe spaaraanbiedingen op de Nederlandse markt

In de verkenning naar de spaarmarkt zag de AFM veel nieuwe aanbiedingen die zich richten op de Nederlandse spaarder. Deze producten zijn vaak anders dan de traditionele spaarrekening bij een Nederlandse bank, waar je geld op stort en één rentepercentage ontvangt over het hele saldo. Wij zien nu producten die een hoger rentepercentage toekennen bij: een hoger saldo, een minimum inleg, opnamebeperkingen enz. Soms wordt de consument ook verplicht kosten te maken voor andere producten; bijvoorbeeld pakketkosten of kosten voor een betaalrekening. Ook komt de AFM ‘spaaraanbiedingen’ tegen die eigenlijk een beleggingsproduct zijn.

Aanbieders moeten wet- en regelgeving naleven

Een financiële onderneming die in Nederland actief is, is verplicht een consument van informatie te voorzien die relevant is om een product en/of dienst goed te kunnen beoordelen. Deze informatie moet correct en duidelijk zijn zodat consumenten weten waar zij aan toe zijn. De AFM heeft tijdens een korte verkenning naar spaarproducten geconstateerd dat dit nog niet altijd het geval is en roept aanbieders op tot naleving van de wettelijke voorschriften. De AFM zal ook in 2024 aandacht besteden aan de informatieverstrekking door aanbieders van spaar- en beleggingsproducten.

Correcte informatie: gaat het om sparen of beleggen

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat informatie over het product en/of dienst duidelijk is en consumenten niet op het verkeerde been zet. Dit geldt ook voor reclame-uitingen. Het moet dus volstrekt duidelijk te zijn of er sprake is van sparen of van beleggen. In de verkenning constateerde de AFM dat dit niet altijd duidelijk is. Waar consumenten de indruk kunnen hebben dat het om sparen gaat, wordt het saldo soms ondergebracht in een geldmarktfonds (money market fund) en is het dus een beleggingsproduct. Afhankelijk van het aangeboden product of dienst is er verschillende regelgeving van toepassing. Hier moeten aanbieders alert op zijn. Zo geldt voor een reclame-uiting voor een beleggingsfonds een verplichte risico-indicator.

Duidelijkheid over Nederlandse of buitenlandse depositogarantiestelsel

Aanbieders dienen ervoor te zorgen dat klanten de belangrijke informatie goed kunnen vinden en dat deze evenwichtig is. Bijvoorbeeld: welke rente is onder welke voorwaarden van toepassing. En zijn deze voorwaarden duidelijk omschreven. Maar ook of het spaarsaldo onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt of onder een buitenlandse en wat het dan betekent voor het risico van de klant. De AFM verwacht van alle aanbieders op de Nederlandse markt dat zij het klantbelang centraal stellen.

Contact met het Ondernemersloket

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Dat kan via e-mail: ondernemersloket@afm.nl of via het contactformulier.

Meer informatie

 

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.