Go to content

Marktmonitor 2023

In de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2023 vragen wij diverse bedrijfsspecifieke gegevens uit.

Vergelijkingskaart

Financieel dienstverleners zijn verplicht om een vergelijkingskaart aan de consument te verstrekken.

Meldpunt Financiële Markten

Het Meldpunt neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst.

Check de onderneming waarmee u zaken wilt doen

Financieel adviseurs en financiële ondernemingen moeten over een vergunning beschikken als ze advies en/of producten aan u aanbieden.

Trendzicht

Elk jaar signaleren wij de belangrijkste trends en bijbehorende risico's die de financiële markten gaan beïnvloeden. 

Caribisch Nederland

De AFM en DNB oefenen samen toezicht uit op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland.

Melden misstanden

Help ons bij de bestrijding van fraude, oplichting en andere misstanden bij financiële ondernemingen.

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is de centrale toegang voor financiële (en daaraan gerelateerde) ondernemingen die contact zoeken met de AFM.