Go to content

Marktmonitor 2024

In de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars 2024 vragen wij diverse bedrijfsspecifieke gegevens uit.

AFM Market Watch

In de elfde editie van de AFM Market Watch: Alternatieve prestatiemaatstaven

Meldpunt Financiële Markten

Het Meldpunt neemt meldingen en klachten over de financiële markt in ontvangst.

Check de onderneming waarmee u zaken wilt doen

Financieel adviseurs en financiële ondernemingen moeten over een vergunning beschikken als ze advies en/of producten aan u aanbieden.

AFM Jaarverslag 2023

Het jaarverslag biedt een overzicht van wat we hebben gedaan om onze doelstellingen te realiseren.

Caribisch Nederland

De AFM en DNB oefenen samen toezicht uit op financiële ondernemingen in Caribisch Nederland.

Melden misstanden

Help ons bij de bestrijding van fraude, oplichting en andere misstanden bij financiële ondernemingen.

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is de centrale toegang voor financiële (en daaraan gerelateerde) ondernemingen die contact zoeken met de AFM.