Go to content

Betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aanmelden (mede)beleidsbepalers

U moet een (mede)beleidsbepaler voor een gereglementeerde markt aanmelden bij de AFM. Dat doet u door de benodigde formulieren hiervoor in te vullen en naar ons toe te sturen. Het formulier hiervoor vindt u op deze pagina.

 

U stuurt de formulieren naar ons toe via Cryptshare. Gebruik daarvoor het e-mailadres ondersteuning_at@afm.nl.

Meldingsformulier voorgenomen benoeming
Betrouwbaarheidsformulier
Gestandaardiseerd cv
Geschiktheidsmatrix dagelijks beleidsbepalers
Geschiktheidsmatrix leden RvC

(Mede)beleidsbepalers van een MTF of OTF kan u aanmelden via het AFM Portaal.

Meer informatie toetsingen

Op de pagina Toetsingen bestuurders en commissarissen vindt u meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers.