Go to content

Vergunning aanvragen

Voor het exploiteren van een gereglementeerde markt vraagt u een vergunning aan bij de minister van Financiën. In artikel 19 van de Uitvoeringsregeling Wft staat hoe u dit doet. De aanvraag van een vergunning is vormvrij. De AFM beoordeelt de aanvraag en adviseert de minister over het te nemen besluit.

MTF of OTF exploiteren

Voor het exploiteren van een MTF of OTF vraagt u een vergunning aan bij de AFM voor het houden van een beleggingsonderneming.

Als u van plan bent om een vergunning aan te vragen, adviseren wij u vooraf contact op te nemen met het domein Kapitaalmarktinfrastructuur en transparantietoezicht, telefoonnummer 020 - 797 2792.