Go to content

Uitzondering vergunningsplicht

Als u al beschikt over een vergunning voor het exploiteren van een gereglementeerde markt, of een MTF, of een OTF afgegeven in een andere EER-lidstaat, dan hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. U moet wel een aantal stappen doorlopen, voordat u uw diensten kunt aanbieden binnen de jurisdictie van de AFM.

Gereglementeerde markt

Als exploitant van een gereglementeerde markt moet u de minister van Financiën laten weten dat u van plan bent uw diensten in Nederland aan te bieden. In artikel 19 van de Uitvoeringsregeling Wft staat hoe u dit moet doen. Daarnaast moet u passende voorzieningen treffen om in Nederland gevestigde leden of deelnemers beter in staat te stellen toegang te krijgen tot uw markt en erop te handelen.

 

De minister kan op aanvraag ook geheel of gedeeltelijke ontheffing van de vergunningsplicht verlenen, als u kunt aantonen dat u aan de wettelijke eisen kunt voldoen. Deze optie wordt in principe gebruikt door de houder van een markt buiten de EER. De aanvraag van een ontheffing is vormvrij. De AFM is verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag en adviseert de minister over de te nemen beslissing.

Multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)

Als exploitant van een MTF of OTF kunt u in Nederland actief worden door gebruik te maken van het voor beleggingsondernemingen geldende Europese paspoort. Uw toezichthouder zal de AFM notificeren van uw voornemen om in Nederland actief te worden.

Neem voor meer informatie contact op met de toezichthouder in het land waar u al over een vergunning beschikt of met het domein Kapitaalmarktinfrastructuur en transparantietoezicht, telefoonnummer 020 - 797 2792.