Go to content

Afwikkelplatformen

De afwikkeling van (effecten)transacties vindt plaats op afwikkelplatformen, bestaande uit clearinghuizen/centrale tegenpartijen (CCP) en het settlementplatform (Central SecuritiesDepository – CSD). Het afwikkelproces is beter bekend als Clearing & Settlement (C&S).

Toezicht AFM en DNB

Het toezicht op clearing en settlement van een handelsplatform (gereglementeerde markt of MTF) is mogelijk op basis van bepalingen opgenomen in de vergunning van een handelsplatform. AFM en DNB houden gezamenlijk toezicht op clearinghuizen/centrale tegenpartijen (CCP) en op het settlementplatform (Central SecuritiesDepository – CSD). De AFM houdt ook direct wettelijk toezicht op het settlementplatform via de Wet giraal effectenverkeer (Wge).