Go to content
""
Artikel 24/04/24

Zo ziet onze terugkoppeling op het communicatieplan eruit 

Tijdens onze rondetafels communicatieplan en gesprekken met de sector kregen we het verzoek om een voorbeeld te geven van onze terugkoppeling op een ingediend communicatieplan. Dus hebben wij voorbeelden en aandachtspunten uit verschillende brieven verzameld in een geanonimiseerd voorbeeld. 

Zoals al aangegeven in onze Leidraad communicatieplan kijken wij bij onze beoordeling naar 5 onderwerpen: doelgroepen, doelstellingen, planning en boodschappen, onderbouwing en effectmeting. In het voorbeeld vind je die aandachtspunten ook terug.

Checkvragen

Om de sector verder te helpen, hebben we de belangrijkste punten uit onze terugkoppeling vertaald in vragen die je mee kan nemen bij het schrijven van het communicatieplan. De lijst is niet uitputtend of volledig.

Doelgroepen

Wat kenmerkt je populatie? Wat is de impact van de nieuwe regeling op je doelgroepen? Wat willen deze doelgroepen weten, wat moeten ze weten? Neem je kwetsbare deelnemers genoeg mee in de transitie? Besteed je bijvoorbeeld extra aandacht aan deelnemers die niet digitaal vaardig zijn? Zijn er deelnemers die er mogelijk op achteruit gaan?

Doelstellingen

Heb je doelstellingen gericht op kennis van het nieuwe pensioen? Zijn die specifiek, dus met een specifiek doel voor een specifieke doelgroep?


Planning en boodschappen

Is expliciet gemaakt hoe de doelgroepen, doelstellingen en boodschappen met elkaar samenhangen? Zijn de boodschappen uitgewerkt, zodat zichtbaar is dat die ook evenwichtig zijn in elke informatielaag? Is de samenhang tussen de verschillende lagen, en met de reguliere communicatie uitgewerkt? Is dit ook opgenomen in de planning? Zijn zaken als koopkrachtbehoud, het voorkomen van onrealistische verwachtingen door scenariobedragen, (her)verdeling en bijdrage aan de solidariteitsreserve verwerkt in de boodschappen?


Onderbouwing

Waarom zijn je doelstellingen realistisch? Waarom kies je voor een bepaalde boodschap voor een bepaalde doelgroep en hoe draagt dat bij aan de doelstellingen? Waarom passen de kanalen die je gebruikt bij die specifieke doelgroep? Geef je daarmee ook echt een onderbouwing van je keuzes? Zijn de risicobeheer- en auditfunctie betrokken geweest?


Effectmeting

Met welke methoden gaan jullie het effect van welke doelstellingen meten? Op welk moment? Heb je concreet genoeg opgeschreven wanneer je gaat evalueren? Staat dit in de planning? Wat doen jullie als de doelstellingen niet worden gehaald? Welke mogelijk ongewenste of onverwachte situaties kunnen zich voordoen en wat zijn mitigerende maatregelen? 


Correcte communicatie

Staat er in het communicatieplan een lijst van beheersmaatregelen tijdens de transitie? Hoe voorkom je verwarring in communicatie over correcties? Heb je risico’s in kaart gebracht met mitigerende maatregelen? Op welke wijze worden deelnemers geïnformeerd als er sprake blijkt te zijn van fouten in de administratie?

Vragen welkom

Heb je vragen over het communicatieplan, het inleveren of de daadwerkelijke communicatie, en staat het antwoord niet bij de veelgestelde vragen, weet ons dan te vinden via  pensioencommunicatieplan@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.