Go to content
hardlopers op weg
Nieuws 17/10/23

Mate van relatieve risicoaversie niet altijd noodzakelijk bij RPO voor 1 juli 2023

Pensioenuitvoerders die een risicopreferentieonderzoek (RPO) uitvoeren, moeten daarbij de mate van relatieve risicoaversie berekenen. Bij RPO’s die vóór 1 juli 2023 zijn uitgevoerd, kan de berekening ontbreken mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Sommige pensioenuitvoerders hebben al voor ingang van de nieuwe pensioenwet een RPO uitgevoerd. Omdat ze de nieuwe wet toen nog niet kenden, hebben ze soms geen relatieve risicoaversie berekend. Een aantal van deze pensioenuitvoerders vroeg ons of ze deze alsnog moesten uitrekenen, omdat dit leidt tot extra werk en kosten.

Uitzondering onder voorwaarden

Wij nemen de zorgen van de sector over uitvoerbaarheid serieus. We hebben daarom besloten dat de mate van relatieve risicoaversie bij RPO’s die vóór 1 juli 2023 zijn afgerond niet alsnog berekend hoeft te worden, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Samengevat:
  •  de uitkomst van het RPO is bruikbaar bij de vaststelling van de risicohouding;
  • er zijn geen aanwijzingen dat de uitvraag onder deelnemers een te beperkt bereik had (bijvoorbeeld een te klein bereik in de voorgelegde beleggingsmixen of een ophoping van uitkomsten aan de randen van de keuzeruimte);
  • er zijn geen andere aanwijzingen dat de effectiviteit van de uitvraag in hoge mate beperkt is.

Je vindt een uitvoeriger beschrijving van de voorwaarden in deze veelgestelde vragen op onze website. Als aan deze voorwaarden voldaan is, verwachten wij dat het achteraf alsnog afleiden van de mate van relatieve risicoaversie slechts in beperkte mate tot extra inzichten of een ander beleggingsbeleid zal leiden. Dat staat niet in verhouding tot het extra werk en de kosten.

'Gamma'

Uit de mate van relatieve risicoaversie kan worden afgeleid in hoeverre een deelnemer bereid is om meer risico te accepteren in ruil voor een hoger verwacht rendement. Bij de gangbare invulling van deze term, wordt dit aangeduid met de letter γ (‘gamma’). Met de gamma kan bijvoorbeeld geverifieerd worden of de uitvraag naar risicotolerantie voldoende bereik heeft (zie ook ons rapport Verkenning risicopreferentieonderzoeken).

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.