Go to content
zebrapad
Artikel 22/06/23

Praktische voorbeelden in verkenning risicopreferentieonderzoeken

De AFM heeft het risicopreferentieonderzoek (RPO) van 12 pensioenuitvoerders bekeken. In ons rapport geven we concrete voorbeelden die extra kleur en duiding geven bij onze leidraad.

 

Bestuurders vinden inzichten uit RPO waardevol

Uit de verkenning (pdf, 5.5 MB) blijkt dat pensioenuitvoerders op serieuze wijze invulling geven aan de nieuwe norm. Op die manier leidt het RPO tot waardevolle inzichten. In gesprekken met de betrokken uitvoerders bleek dit zich niet te beperken tot het vaststellen van de risicohouding, maar het onderzoek werd bijvoorbeeld ook gebruikt als input voor communicatie met deelnemers over risico en rendement. Zo gaat een pensioenuitvoerder met een sterk risicoaverse populatie bijvoorbeeld benadrukken waarom het nemen van enige mate van risico toch in het belang van deelnemers is.

Er is ook ruimte voor verbetering

Wij constateren ook verbeterpunten. Het is belangrijk om keuzes die je maakt expliciet te onderbouwen en vast te leggen, zodat deze ook bij herhaling van het onderzoek nog bekend zijn. Wat ook beter kan, is dat je vooraf een duidelijk beeld hebt van hoe de uitkomsten gebruikt gaan worden in het vervolgproces. Dit inzicht is nodig om te borgen dat je de juiste informatie uitvraagt.

Kennisdeling belangrijk bij nieuwe en open norm

Er wordt op dit moment nog veel onderzoek gedaan naar hoe je de risicopreferenties van deelnemers uitvraagt. Wij moedigen dat aan en geven met deze publicatie invulling aan onze rol om proactief inzichten te delen met de sector en onze verwachtingen uit te spreken. Daarom bevat ons rapport veel voorbeelden.

Wat verwachten wij van pensioenuitvoerders?

Veel pensioenuitvoerders hebben vooruitlopend op de leidraad en definitieve wetgeving al een RPO uitgevoerd. Geldt dat ook voor jullie? Beoordeel dan in hoeverre aanpassingen in het uitgevoerde RPO noodzakelijk zijn op basis van de definitieve wetgeving, ons rapport en de leidraad (pdf, 360 kB), en doe aanvullend onderzoek waar nodig. Je hoeft hierover geen actieve terugkoppeling aan ons te geven. In toekomstige toezichtonderzoeken beoordelen wij risicogestuurd in hoeverre RPO’s voldoen en gemaakte keuzes onderbouwd zijn.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.