Go to content
""
Nieuws 31/03/23

Evaluatie samenwerking AFM en DNB bij geschiktheidstoetsingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben een evaluatie gedaan naar de gezamenlijke personentoetsingen naar geschiktheid. Een groot aantal ondernemingen staat onder toezicht van zowel de AFM als DNB. Hierdoor is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Beleidsregel geschiktheid

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt de samenwerking tussen de AFM en DNB bij toetsingen. In de Beleidsregel geschiktheid (onderdeel 1.8) zijn nadere afspraken vastgelegd over die samenwerking. Hierin staat onder meer wat de toezichthouders verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. Deze Beleidsregel is in 2022 door AFM en DNB geëvalueerd.

Evaluatie gezamenlijke toetsingen

De AFM en DNB hebben de afspraken voor de samenwerking die in de Beleidsregel staan geëvalueerd en daarnaast 58 gezamenlijke toetsingen tegen het licht gehouden. Samenvattend volgt uit de evaluatie dat de bestaande afspraken goed werken. Er is geen aanleiding om onderdeel 1.8 van de Beleidsregel aan te passen. Andere onderdelen van de Beleidsregel zijn wel aangepast.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.