Go to content
""
Nieuws 31/03/23

Beleidsregel geschiktheid 2012 gewijzigd

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is ruim 10 jaar na inwerkingtreding geëvalueerd en is met ingang van vandaag gewijzigd. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector.

Doel Beleidsregel

De Beleidsregel verduidelijkt wat de toezichthouders verstaan onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. In 2022 hebben de AFM en DNB de Beleidsregel inhoudelijk geëvalueerd door middel van onder meer een consultatie bij marktpartijen en een evaluatie van de samenwerking.

Consultatie

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om vanaf 15 juli tot en met 15 september 2022 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. De AFM en DNB hebben 8 consultatiereacties ontvangen. In het feedbackstatement zijn de kernpunten uit de reacties weergegeven samen met een reactie van de AFM en DNB hierop.

Verwijzingen naar DORA uit Beleidsregel

Naar aanleiding van een consultatiereactie zijn de verwijzingen naar de Digital Operational Resilience Act (DORA) uit de Beleidsregel en de toelichting gehaald. Eerder leek het de AFM en DNB nuttig om alvast aan te geven wat de implicaties van DORA op de geschiktheidseisen zou zijn, vanaf het moment dat DORA van toepassing wordt. Mede naar aanleiding van deze consultatiereactie heeft het onze voorkeur om pas naar DORA te verwijzen als de regelgeving in werking is getreden.

Het beheersen en mitigeren van risico’s op het gebied van ICT(-uitbesteding) wordt wel als relevant onderwerp genoemd onder kennis van de ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’. Kennis van ICT-risicobeheer is in steeds grotere mate essentieel bij de beleidsbepalers.

Adviseurs en (herverzekerings)bemiddelaars worden niet getoetst aan kennis van de integere en beheerste bedrijfsvoering, maar kunnen wel onder het toepassingsbereik van DORA vallen. Als een adviseur of (herverzekerings)bemiddelaar onder het toepassingsbereik van DORA valt, dan kan dit voor de AFM een redelijke aanleiding zijn om de geschiktheid te toetsen aan de vereisten van hoofdstuk 1.2.1 van de Beleidsregel.

Inwerkingtreding per 1 april 2023

De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in Wijzigingsbesluit van 31 maart 2023. De gewijzigde Beleidsregel is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd en zal op 1 april in werking treden.

Proces personentoetsingen

Een duurzame, eerlijke en transparante financiële sector komt mede tot stand door geschikte en betrouwbare bestuurders en commissarissen. Bij de start van een (nieuwe) beleidsbepalende functie worden zij naar aanleiding van de Beleidsregel, getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid. Afhankelijk van het type onderneming wordt iemand getoetst door de AFM, door DNB of door beide toezichthouders. Op onze website staat uitgebreide informatie over dit toetsingsproces, onder meer over de doorlooptijden, het mogelijke toetsingsgesprek en de criteria voor betrouwbaarheid en geschiktheid.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.