Go to content

Trendzicht 2024

Elk jaar signaleren wij de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden. Daarop ontwikkelen wij daarna onze toezichtagenda.

Trends en risico's

Recente geopolitieke ontwikkelingen zorgen niet alleen voor humanitaire drama’s, maar vergroten ook de onzekerheid op de financiële markten. Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving en de aanpak van financiële criminaliteit. Deze trends bepalen het beeld voor het komende jaar.

Verduurzaming gaat niet snel genoeg, klimaatrisico niet ingeprijsd op woningmarkt

De maatschappelijke en politieke wens groeit om financiële markten vaart te laten maken met de duurzaamheidstransitie. Als gevolg van klimaatverandering zullen vaker extreme weersomstandigheden, zoals hevige neerslag en lange periodes van droogte zich voordoen. Dit leidt tot een groeiende kans op overstromingen en aantasting van de fundering van woningen. Deze risico’s hebben potentieel grote financiële gevolgen voor woningkopers- en eigenaren in de vorm van mogelijke schadeposten en vermindering van woningwaarden.In de publicatie ‘Inprijzen van klimaatrisico’s op de woningmarkt’ worden de gevolgen van het onvoldoende inprijzen van klimaatrisico’s voor (potentiële) woningeigenaren belicht en bieden we enkele mogelijke oplossingsrichtingen.

Algoritmische collusie op kapitaalmarkten

Kapitaalmarkten zijn in hoge mate verbonden en in een gedigitaliseerde wereld is razendsnelle informatieoverdracht en -verwerking mogelijk. Digitalisering van de financiële sector kan zorgen voor meer efficiëntie en innovatie in dienstverlening. Naast de positieve effecten van een toename van het aanbod en een grotere diversiteit aan aanbieders, leidt digitalisering van financiële markten tot nieuwe risico’s, bijvoorbeeld bij onbeheerst gebruik van kunstmatige intelligente (AI) bij advies en distributie van financiële producten en diensten. Ook cyberrisico's winnen sterk aan belang.In de publicatie ‘Algoritmische collusie op kapitaalmarkten’ wordt aan de hand van het risico van algoritmische collusie (stilzwijgende algoritmische samenzwering) nader ingezoomd op hoe zelflerende handelsalgoritmes op de kapitaalmarkten tot ongewenste uitkomsten kunnen leiden.

Archief

Bekijk publicaties van voorgaande jaren.

2023

In Trendzicht 2023 analyseren we de omslag in de economie, de gasprijsexplosie en de risico's, knelpunten en beheersmaatregelen binnen onze vier toezichtsgebieden.

Trendzicht 2023 (pdf)
Duurzame beleggers in kaart (pdf)

2022

In Trendzicht 2022 signaleerden we onder meer deze trends en risico's: macro-economie, digitalisering en duurzaamheid.

Trendzicht 2022 (pdf)
Publieksversie Trendzicht

2021

In Trendzicht 2021 signaleerden we onder meer deze trends en risico's: verantwoorde hypotheekverstrekking, concurrentie tussen beurzen en handelsplatformen en de effecten van datagebruik op de financiëlemarktstructuur.

Trendzicht 2021 (pdf)
Publieksversie Trendzicht

2020

In Trendzicht 2020 signaleerden we deze trends en risico's: kwetsbaarheid bij aflossingsvrije hypotheken, hervorming van referentierentes en digitalisering van financiële dienstverlening.

Trendzicht 2020 (pdf)
Publieksversie Trenzicht

2019

In Trendzicht 2019 signaleerden we deze trends en risico's: politieke onzekerheid, digitalisering van de financiële sector en transitie naar een duurzame samenleving en economie.

Trendzicht 2019 (pdf)