Go to content
""
Maatregel 02/02/24

€1,75 miljoen boete voor Tinka B.V. wegens onverantwoorde kredietverstrekking 

Tinka B.V. is een kredietaanbieder die klanten de mogelijkheid geeft om aankopen bij (web)winkels achteraf te betalen. Uit AFM-onderzoek blijkt dat Tinka op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de wettelijke norm voor verantwoorde kredietverstrekking. Dit is ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen. 

In het kort

  • Onverantwoorde kredietverstrekking kan consumenten in problemen brengen
  • Tinka voldeed niet aan regels tegen overkreditering
  • Potentiële verstoring gelijk speelveld kredietaanbieders
  • Tinka past kredietacceptatieproces aan

 

Onverantwoorde kredietverstrekking kan consumenten in problemen brengen

De AFM heeft marktbreed onderzoek gedaan naar verantwoorde kredietverstrekking, waarbij per aanbieder risicogestuurd 10 dossiers tegen het licht zijn gehouden. Ook bij Tinka zijn op die manier 10 dossiers geselecteerd, waarbij werd gekeken naar de periode van juli tot en met december 2021. Uit het onderzoek blijkt dat Tinka bij 7 van de 10 onderzochte dossiers te weinig informatie inwon over de financiële positie van klanten en bij 2 van de 10 onverantwoord krediet heeft verstrekt. Deze overtredingen zijn grotendeels terug te voeren op het beleid en de processen van Tinka. Jos Heuvelman, bestuurder AFM: 'Dit is ernstig, want een te hoge lening kan ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om de vaste kosten van hun levensonderhoud te kunnen betalen.'

Tinka voldeed niet aan regels tegen overkreditering

Een aanbieder van krediet heeft de verplichting om informatie in te winnen over de financiële positie van de klant, voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Als blijkt dat het krediet onverantwoord is, mag het niet worden verstrekt. Specifiek voor consumptief krediet is deze open norm nader ingevuld in de ‘Leennormenmethodiek’. De AFM ziet erop toe dat een afwijkende invulling van deze norm minimaal dezelfde zichtbare bescherming biedt tegen overkreditering als de leennormen in de Gedragscodes van de brancheorganisaties, dit was bij Tinka niet het geval. De AFM verwacht van alle kredietaanbieders dat zij minimaal hetzelfde beschermingsniveau bieden aan consumenten.

Potentiële verstoring gelijk speelveld kredietaanbieders

Wanneer kredietaanbieders zich niet aan de regels houden worden niet alleen de belangen van consumenten geschaad, maar kan ook het gelijk speelveld op de kredietmarkt worden verstoord. Ondernemingen die zich niet houden aan de voorwaarden voor verantwoorde kredietverstrekking, kunnen ten onrechte een grotere markt bedienen en oneigenlijk voordeel behalen.

Tinka past kredietacceptatieproces aan

Tinka treft maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ook breder voert zij veranderingen door in haar organisatie en cultuur. Los hiervan wil Tinka consumenten compenseren, die mogelijk een te hoog krediet hebben gekregen.

Het volledige besluit kunt u hieronder downloaden in PDF-formaat. Uit dit persbericht blijkt niet of er bezwaar of beroep tegen de maatregel is ingesteld. Hieronder kunt u de actuele stand van zaken raadplegen.

Bij vragen kunnen consumenten contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Contactformulier voor consumenten.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.