Go to content
tekstballonnetje gevormd door groep mensen
Artikel 21/02/23

Doelgroepbenadering centraal in leidraad communicatieplan

Deelnemers meenemen in de veranderingen en uitleggen wat die veranderingen persoonlijk voor hen betekenen. Dat is cruciaal voor een goede overgang naar het nieuwe pensioencontract. In onze voorlopige leidraad communicatieplan staat wat de AFM hierbij van pensioenuitvoerders verwacht.

Inleveren communicatieplan

Pensioenfondsen, verzekeraars en ppi’s die hun regeling aanpassen aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp), dienen een communicatieplan in bij de AFM. De AFM organiseert per jaar vaste inlevermomenten voor het communicatieplan. We garanderen in dat geval terugkoppeling binnen acht weken. Je kunt het communicatieplan ook op andere momenten inleveren, maar dan duurt terugkoppeling mogelijk langer. In het volgende transitiebulletin geven wij hierover meer informatie.


5 aandachtspunten

Wij focussen bij het communicatieplan op 5 onderwerpen:
  1. De doelgroepen van de transitiecommunicatie: heb je bijvoorbeeld expliciet gemaakt wat er voor welke doelgroep verandert?
  2. De uitwerking van doelstellingen: welk effect heb je voor ogen? Wij verwachten ook kennisdoelen over de (persoonlijke) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.
  3. De planning waaruit blijkt wat, wanneer, hoe en met wie wordt gecommuniceerd.
  4. De onderbouwing van hoe de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen aansluiten bij deelnemers.
  5. De evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie: hoe check je bijvoorbeeld in hoeverre je de communicatiedoelen hebt bereikt?

Veel voorbeelden

De leidraad bevat veel voorbeelden om de tekst te verhelderen en pensioenuitvoerders te inspireren. Je kunt de voorbeelden aanpassen aan je eigen situatie. Sommige voorbeelden zijn gericht op specifieke situaties, zoals invaren of eerbiedigende werking.

Wij hebben een aantal communicatieplannen uit de sector bekeken. De goede plannen gebruikten realistische, meetbare doelstellingen en waren specifiek. Uit deze plannen bleek bijvoorbeeld dat de pensioenuitvoerder de verschillende doelgroepen in de deelnemerspopulatie al goed in het vizier had.

Input sector

We hebben waardevolle input ontvangen tijdens het Pensioenevent op 2 juni 2022, in gesprekken met diverse partijen uit de pensioensector en een schriftelijke feedbackronde. Al deze input hebben we meegenomen bij het opstellen van de leidraad communicatieplan.

Mail ons als je vragen hebt

Wij verwachten dat de leidraad duidelijk is en inspireert tot een goed communicatieplan, en natuurlijk uiteindelijk goede communicatie. Heb je vragen, opmerkingen of goede voorbeelden? Neem dan contact met ons op via pensioen@afm.nl. We geven alvast antwoord op één vraag: waarom is het een voorlopige leidraad? Als het wettelijk kader nog wijzigt, dan kan het zijn dat we de leidraad daarop moeten aanpassen. Vandaar.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.