Go to content
""
Maatregel 18/12/23

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben ingevuld.

De MMAB is onderdeel van het toezicht van de AFM. Alle adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten zijn verzocht om de MMAB in te vullen, zodat de AFM inzicht krijgt in de markt en haar toezicht gerichter kan inzetten. Zij zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht medewerking te verlenen.

Last onder dwangsom opgelegd na herhaaldelijke verzoeken

Ondanks herhaalde informatieverzoeken, en eerder opgelegde maatregelen voor het niet invullen van de MMAB in voorgaande jaren, hebben de financieel dienstverleners de gevraagde informatie voor 2023 niet binnen de gestelde termijn aan de AFM verstrekt. Hiermee hebben zij artikel 5:20, eerste lid, Awb overtreden. De AFM heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd aan deze financieel dienstverleners. De lasten zijn opgelegd om de informatie alsnog te verkrijgen. Beide ondernemingen hebben de informatie daarna wel tijdig verstrekt, zodat zij geen dwangsom hoeven te betalen. Ook heeft de AFM besloten om de besluiten anoniem te publiceren.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een maatregel waarbij een financieel dienstverlener een termijn krijgt waarbinnen hij dient te voldoen aan een opdracht (last). Een last is erop gericht dat de betrokken financieel dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het overtreden van een norm). In dit geval moet de onderneming de Marktmonitor invullen en naar de AFM sturen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.