Terug

Prospectusplicht en vergunningplicht bij duurzame investeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

nieuwsbericht-voorzitter-goud-outline

Partijen die zich richten op duurzame investeringen moeten mogelijk voldoen aan verplichtingen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals de prospectusplicht en de vergunningplicht. Wanneer een partij van een vrijstelling gebruik maakt, moet zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorbeelden van duurzame projecten zijn projecten waarbij men een gedeelte van een windmolen kan kopen of recht krijgt op de energieopbrengst van zonnepanelen, die op het dak van een buurtcentrum worden geplaatst. Deze projecten zijn vaak heel lokaal, waarbij deelname alleen is voorbehouden aan mensen die in een bepaald postcodegebied wonen (postcoderoosregeling). Dit biedt fiscale voordelen voor de deelnemers, zoals een korting op de energiebelasting.

Vergunning- en prospectusplicht

Bij zulke projecten kan er sprake zijn van een belegging, waarop de Wft van toepassing is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van uitgifte van effecten (aandelen of obligaties), aanbieding van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling of aanbieding van een beleggingsobject. Hiervoor geldt dat er een door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld en/of een door de AFM verleende vergunning nodig is. In sommige gevallen kan er gebruik worden gemaakt van een vrijstelling op deze vergunning- of prospectusplicht.

Vrijstellingen en voorwaarden

Bij de uitgifte van effecten (aandelen en obligaties) hoeft onder meer geen door de AFM goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar worden gesteld als de totale tegenwaarde van de aanbieding berekend over een periode van 12 maanden onder de €5 miljoen blijft. Deze totale tegenwaarde en periode is van toepassing op in een groep verbonden groepsmaatschappijen (groepsbegrip). Aanbiedingen onder deze vrijstelling moeten vooraf worden gemeld bij de AFM en er moet aan minimale informatievereisten worden voldaan. Een door de AFM goedgekeurd prospectus is ook niet verplicht wanneer uitsluitend voor ten minste €100.000 per deelnemer kan worden deelgenomen en het totale beheerde vermogen onder €100 miljoen blijft.

Het aanbieden van een beleggingsobject is onder meer vrijgesteld van de vergunningplicht als het beleggingsobject voor ten minste €100.000 per stuk wordt aangeboden. In bepaalde situaties kan bij het aanbieden en beheren van een beleggingsinstelling een registratie bij de AFM voldoende zijn. Zo is er een mogelijkheid wanneer uitsluitend voor ten minste €100.000 per deelnemer kan worden deelgenomen.

Wanneer van een vrijstelling op de vergunning- of prospectusplicht gebruik wordt gemaakt, moet de betreffende partij een vrijstellingsvermelding opnemen in alle uitingen waarin het beleggingsaanbod in het vooruitzicht wordt gesteld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel