Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Waarom is uw melding belangrijk

Als financiële ondernemingen zich niet aan wet- en regelgeving houden, is dit schadelijk voor consumenten en een goede werking van de markt. Daarom is het belangrijk dat misstanden bij de AFM worden gemeld. Hoe meer wij weten, hoe meer we kunnen doen. Iedereen kan meldingen doen bij de AFM. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Anoniem melden is ook mogelijk.

Met uw meldingen van misstanden en incidenten kan de AFM gericht toezicht houden op financiële ondernemingen die de wet niet naleven. Deze meldingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief betere financiële sector en aan de bescherming van consumenten.

Wat doet de AFM met uw melding?

De AFM bekijkt alle meldingen die zij ontvangt en behandelt deze vertrouwelijk, ongeacht het type melder of melding. Wij beoordelen elke melding en vullen deze aan met relevante informatie. Bijvoorbeeld met informatie van eerder ontvangen meldingen. Mogelijk nemen we contact met u op voor een toelichting.
 

Geheimhoudingsplicht

Sommige misstanden die u meldt zijn zo ernstig dat wij het liefst meteen in actie zouden willen komen. Hoe eerder wij immers kunnen waarschuwen of ingrijpen, des te meer ellende we kunnen voorkomen. In de praktijk is dit echter vaak niet mogelijk. Ook de AFM heeft te maken met wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de geheimhoudingsplicht. Wij mogen van alles aan iedereen vragen, maar we mogen veel minder met iedereen delen. Dat is lastig. Zeker als het gaat om de misstanden die u bij ons meldt.

Onderzoek kost tijd

De AFM moet altijd zelf onderzoek doen voordat zij maatregelen kan opleggen. Ook als u een misstand met een compleet juridisch onderbouwd dossier aanlevert, mag de AFM zich niet alleen maar op dit dossier baseren. Onderzoek kost tijd. Soms veel tijd. Voor een melder is het bijvoorbeeld niet zichtbaar als er rechtszaken worden gevoerd tegen maatregelen die de AFM wil opleggen. Ook worden maatregelen niet altijd gepubliceerd. Gewoonweg omdat de AFM dat niet mag.

Wat kunt u van ons verwachten?

De  AFM heeft de wettelijke plicht om toezichtvertrouwelijke gegevens en inlichtingen geheim te houden. We kunnen u daarom niet op de hoogte houden van het eventuele vervolg van uw melding.