Go to content
Woon-Winkel Fonds Uigifte van Participaties

Woon-Winkel Fonds Uigifte van Participaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 18 mrt 2015
Naam uitgevende instelling Woon-Winkel Fonds
Omschrijving Uigifte van Participaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 21 mrt 2015
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.woonwinkelfonds.nl

Prospectus
Prospectus16422.pdf

Datum laatste update: 13 juli 2024