Go to content
Refresco Group N.V. Public offering of ordinary shares and admission to listing and trading on Euronext Amsterdam

Refresco Group N.V. Public offering of ordinary shares and admission to listing and trading on Euronext Amsterdam

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 16 mrt 2015
Naam uitgevende instelling Refresco Group N.V.
Omschrijving Public offering of ordinary shares and admission to listing and trading on Euronext Amsterdam
Bestandstype Prospectus
Begindatum 19 mrt 2015
Wijze van publicatie www.refrescogerber.com
Plaats van publicatie Elektronisch

Prospectus
Prospectus16401.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024