Go to content
Mijndomein Autopark B.V. Obligatieprogramma

Mijndomein Autopark B.V. Obligatieprogramma

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 18 dec 2018
Naam uitgevende instelling Mijndomein Autopark B.V.
Omschrijving Obligatieprogramma
Bestandstype Prospectus
Begindatum 18 dec 2018
Plaats van publicatie https://www.mijndomeinobligatie.nl/

Prospectus
Prospectus39824.pdf

Datum laatste update: 12 juli 2024