Go to content
Rabo Groen Bank B.V. EUR 4 miljard programma voor de uitgifte van obligaties (het ‘prospectus’)

Rabo Groen Bank B.V. EUR 4 miljard programma voor de uitgifte van obligaties (het ‘prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 09 jul 2007
Naam uitgevende instelling Rabo Groen Bank B.V.
Omschrijving EUR 4 miljard programma voor de uitgifte van obligaties (het ‘prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 10 jul 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie Het document ligt ter inzage (en is kosteloos vekrijgbaar) bij de kantoren van Rabobank Nederland aan de Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht en te Fellenoord 15, 5612 AA Eindhoven.

Prospectus
Prospectus422.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024