Go to content
Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 mrt 2023
Datum ontvangen document 17 mrt 2023
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Securities (issued in the form of Certificates or Notes)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 mei 2024