Prospectus - 49211006

Prospectus - 49211006

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 mrt 2023
Datum ontvangen document 17 mrt 2023
Naam van de instelling Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
Omschrijving van de transactie Prospectus - 49211006
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 25 maart 2023