Go to content
Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes

Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 25 jan 2023
Datum ontvangen document 25 jan 2023
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities issued in the form of Certificates or Notes
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 15 juni 2024