Go to content

Belangrijke verplichtingen voor ondernemingen

Gaat u adviseren of bemiddelen in een financieel product en heeft u een vergunning nodig? Ziet u een misstand? Welke wetten en regels gelden er? Wat is de visie van de AFM? Moet u een waarschuwing plaatsen bij een financiële reclame-uiting? Of krijgt u een nieuwe medewerker die de eed of belofte moet afleggen? Over dit alles leest u meer onder Melden en aanvragen

Wetten en toezicht op de financiële markt

Er gelden op de financiële markt Europese regels. De AFM houdt toezicht op de regels en helpt bij het naleven van deze regels.

Vergunning

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft u een vergunning van de AFM nodig. Financiële ondernemingen moeten of kunnen verschillende soorten meldingen doen.

Reclame waarschuwing

Financiële ondernemingen zijn verplicht bij bepaalde informatieverstrekking en zeker bij reclame-uitingen een waarschuwing op te nemen over de gevolgen die eraan verbonden kunnen zijn. Doel  is het verhogen van het bewustzijn van consumenten.