Go to content
Supplement Complex Products

Supplement Complex Products

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 21 jan 2022
Datum ontvangen document 21 jan 2022
Naam van de instelling Credit Suisse AG
Omschrijving van de transactie Supplement Complex Products
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 april 2024