Go to content
Supplement Securities Notes (Certificates or Notes)

Supplement Securities Notes (Certificates or Notes)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 12 mei 2021
Datum ontvangen document 12 mei 2021
Naam van de instelling GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD
Omschrijving van de transactie Supplement Securities Notes (Certificates or Notes)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 april 2024