Go to content
Base Prospectus secondary issuances of non-equity securities

Base Prospectus secondary issuances of non-equity securities

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 mei 2021
Datum ontvangen document 11 mei 2021
Naam van de instelling Iconic Funds BTC ETN GmbH
Omschrijving van de transactie Base Prospectus secondary issuances of non-equity securities
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 mei 2024