Go to content
Prospectus - 32075540

Prospectus - 32075540

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 09 jun 2020
Datum ontvangen document 09 jun 2020
Naam van de instelling GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD
Omschrijving van de transactie Prospectus - 32075540
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 mei 2024